Jsme držitelem certifikátu
číslo DQS - 9001/05/05
specifikované normou
ČSN EN ISO 9001:2001
"realizace staveb"

Certifikát - klikněte pro zvětšení

Stavební podnik Preciz byl založen v roce 1990 Oldřichem Škrabálkem jako fyzickou osobou. Od samého počátku byl zaměřen na rekonstrukce a opravy památkových objektů, provádí ovšem i výstavbu nových objektů. Původní podnik Oldřich Škrabálek - PRECIZ byl později transformován na PRECIZ stavební podnik s.r.o

Reference

Zámek Filipov

Zámek Filipov se nachází 2 km od Čáslavi a je postaven ve stylu anglické novogotiky zvané Windsorská (také např. Hluboká, Lednice, Hrádek u Nechanic...). Byla provedena kompletní oprava venkovního pláště včetně repase a nátěru oken. Před zahájením realizace byly upřesněny přísné požadavky na rekonstrukci památkově chráněného objektu. Památkáři byl určen druh omítek, maleb a barevnost. Veškeré oplechování bylo vyměněno za nové. Náklady na zatím částečnou rekonstrukci byly 20 mil. Kč. Práce byly realizovány v roce 2004. Ze strany památkářů a investora byla projevena spokojenost a uznání z efektu rekonstrukce. Dnes je zámek chloubou státem chráněných památek.

     

              

Průhonický zámek

Bezprostředně po svém vzniku firma prováděla rekonstrukci průhonického zámku pro potřeby Botanického ústavu. Byla provedena rekonstrukce střechy zámku a fasády. Práce byly realizovány v letech 1990–92.
 

Havlův ústav, Studničkova 2–4, Praha 2

Celková rekonstrukce ústavu 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity. Rekonstrukce probíhá po etapách. Při první etapě byl kompletně zrekonstruován plášť domu – fasáda, vyměněna okna, střešní plášť. Další etapy spočívaly v kompletní rekonstrukci interiérů budovy (nekroptické laboratoře, bioptické laboratoře, pitevny soudního lékařství atd.). Realizace probíhala v letech 1996–2003, celkové náklady cca 65 mil. Kč.
 

Kramářova vila

Pro potřeby investora byla provedena komplexní rekonstrukce objektu C Kramářovy vily – objekt byl po statické stránce komplexně porušen a byla zde provedena jeho celková rekonstrukce. Realizace 1999, náklad 6 mil. Kč.
 

Strakova akademie – vstupní prostory

Při rekonstrukci vstupních prostor pro veřejnost do objektu Úřadu vlády se jednalo o bleskovou rekonstrukci – byly zde kladeny vysoké nároky na kvalitu a rychlost výstavby. Díky vysokému nasazení se celá akce zrealizovala ve velmi krátkém termínu. Realizace 2003, náklad 1,5 mil. Kč.
 

BD Urbanova

Nástavba 16 nadstandardních dvoupatrových bytů na objekty BD Urbanova, Urbanova a Holátova ul., Praha 5. Náklad 55 mil., realizace 1999 - 2000
 

Faustův dům

Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2 - rekonstrukce interiérů - 4 etapy. Náklady 7,8 mil., realizace 1994 - 1998
 

Emma Srncová – rekonstrukce vily

Byla provedena celková rekonstrukce vily, střešní plášť, okna, fasáda a interiér budovy. Práce probíhaly v letech 1999, celkové náklady 4,5 mil. Kč.
 

Chlumova

Jedná se o celkovou rekonstrukci domu, komplexní přestavbu parteru a suterénu domu na čalounickou, truhlářskou dílnu a obchodní prostory. Dále byl ve dvoře domu dostaven výtah a v podkroví 3 nové byty. Součástí rekonstrukce byla i přestavba několika bytů v původním objektu. Přestavba byla provedena pro firmu TADEMA, s. r. o., Chlumova 23, Praha 3, realizace 2001 a 2002, náklad
22 mil. Kč.
 

Kozácká

Bytové objekty v Kozácké ulici – rekonstrukce činžovního domu, novostavba činžovního domu do proluky s podzemními garážemi (40 malometrážních bytů + 15 garážových stání), náklad 24 mil., realizace 2003–2004.
něco o projektu:
jedná se o komplexní rekonstrukci stávajícího domu (sítě, statika, …) a novostavbu – zástavbu do proluky dalšího domu. Celkově vzniklo 40 malometrážních bytů a 15 garážových stání. Stavba vznikala bez možnosti větších záborů (velmi úzká komunikace) a celý prostor stavební parcely byl zastaven, což kladlo mimořádné nároky na organizaci výstavby.
 

Ostružinová

Nástavba dvou bytových jednotek nad obytný dům, Ostružinová 50, Praha 10-Zahradní Město, realizace 1997, náklad 6,5 mil. Kč. Při výstavbě byl kladen vysoký důraz na minimalizování zásahů do spodního domu. Celkový postup výstavby byl velmi šetrný a výstavba proběhla za 6 měsíců.